Vedlikehold foliert bil

For at din nye folie skal bevares lengre, er det noen ting som er viktige å passe på. Wrapping folie er mindre slitesterk enn billakk. Derfor må man ta større hensyn ved vask, poliering og vedlikehold av bilen.

Basert på erfaring har den påmonterte folie oppnådd maksimal vedheft etter tre dager. Før dette skal man ikke vaske kjøretøyet.

For å sikre lengst mulig levetid og for å unngå større problemer må bilen vaskes jevnlig med håndvask.

Aggressive forurensningskilder som asfalt, veisalt, avføring fra fugl, sevje, pollen, våt løv, osv. etterlater mer synlige og vedvarende flekker på overflaten. Forsøk å unngå slike forurensningskilder og hvis kjøretøyet blir utsatt for slike påvirkninger, vask og behandle umiddelbart.

En foliert bil er også mer utsatt for mekaniske påvirkning og eksterne miljøforhold (f.eks. steinstøv, kvister, børstevask og luftforurensning) enn original billakk. Unngå slike miljøer.

Poleringsmidler som inneholder rubbing og løsningsmidler (aceton, lakk tynner) løsningsmiddel baserte vaskemidler, ingredienser i bl.a. i vindusspylevæske kan skade folien.

Viktig å huske på:

  • Unngå vask av bilen før tre dager etter montering.
  • Unngå bruk av vaskemautomat.
  • Ved bruk av høytrykksspyler, hold minst 0.5 meter avstand mellom bil og høytrykksspyler.
  • Ikke bruk sterke avfettingsmidler på folierte områder.