Miljøfokus i alle ledd

Vi har tro på at små og store tiltak for miljøet hjelper. Alle ansatte er med på å gi sitt bidrag til å opprettholde miljøtiltakene for det indre- og ytre miljøet.

Alt fra kildesortering av avfall til det indre, sosiale miljøet i bedriften som teller. Helse, miljø og sikkerthet (HMS) er en viktig del av arbeidet for et godt miljø. Riktige arbeidsteknikker og utstyr tilpasset den enkelte, avfallssortering -håndtering og -gjenvinning er klare tiltak som følges opp av hver enkelt medarbeider.

Etter en grundig gjennomgang av hele bedriften ble vi i 2006 en sertifisert Miljøfyrtårnbedrift.
Dette har vi gjenntatt i alle år siden og er fortsatt en stolt Miljøfyrtårnbedrift.

Som en sertifisert Miljøfyrtårnbedrift signaliserer vi at vi tar miljøet på alvor.
Miljøtiltakene vi utfører skal lønne seg for bedriftens økonomi, for de ansattes helse, for bedriftens nærmiljø og for miljøet globalt sett. Det er verdifullt å drive miljøvennlig.

Vi tar ansvar for det ytre miljøet så vel som det indre arbeidsmiljøet. Dette skal sikre de ansatte en trygg og god arbeidsplass, særlig med tanke på helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Som sertifisert miljøfyrtårnbedrift har vi en rekke fordeler som tilpasset verktøy for miljøledelse, gode miljørutiner på viktige områder, b.l.a avfallshåndtering, energibruk og innkjøp.

Resultatet er en miljøeffektiv drift med høyere verdiskapning gjennom mindre miljøbelastning (mindre avfall, lavere energiforbruk, reduksjon av utslipp osv) og driftskostnadene reduseres.

Vi er tydelige og har dokumentert miljøinnsats, noe som er nødvendig som et kvalifikasjonskrav i stadig flere anbudsrunder.

Vi oppfyller lovpålagte krav som for eksempel regnskapslovens og miljøinformasjonslovens krav. I tillegg har vi et solid grunnlag og godt utgangspunkt for andre typer sertifiseringer som ISO 14001 og EMAS.