Info om fargestyring

ISO 12647-2 er en serie av standarder utarbeidet for å fremme kvaliteten på trykk. Meningen med denne standarden er å få et best mulig trykk på forskjellige trykkmaskiner og papirtyper. Del 2 i serien (ISO 12647-2) tar for seg standarden for arkoffset. Denne standarden påvirker flere arbeidsområder her på trykkeriet og den definerer nøyaktig hvordan de skal utføres. Dette gir oss flere sjekkpunkter underveis for å sikre deg en best mulig trykksak. Til deg som kunde skal dette gi høyere kvalitet med mer mettede farger og bedre gråbalanse, samt et likt resultat ved opptrykk.

Denne standarden krever også litt av deg som kunde og designer. Det hjelper lite med avanserte systemer i trykkeprosessen dersom utgangspunktet for trykkingen er feil. Jobber du med en skjerm som ikke er kalibrert, vil fargene bli gjengitt feil på skjermen din. Fargene på trykksaken blir da annerledes enn hva du trodde du skulle få. Selv om skjermen er kalibrert, må du i tillegg legge inn riktig ICC-profil for å få tilnærmet riktig fargegjengivelse på skjermen i forhold til trykkresultatet. Dette gjør deg da i stand til å foreta de nødvendige justeringer av eksempelvis kontrast eller farger i bildene før dokumentet videresendes til trykking.

Hvilken fargeprofil som brukes ved utforming og trykking av en trykksak er avgjørende for om fargene blir riktige. Slik vi bruker ISO standarden opererer vi med to basis papirtyper; bestrøket og ubestrøket. I praksis betyr dette at hvis du utformer en trykksak, må profilene som brukes samsvare med papiret som det trykkes på. Det er viktig at du vet hvilken av disse kvalitetene som skal brukes og tar hensyn til dette før du går i gang med reproarbeidet til trykksaken.