Bokblokk
Materien i en bok uten omslag.

Brutto format
Formatet som er trykksakens mål + de utfallende trykk (ca 3-5 mm).

CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black)

CTP (Computer To Plate)
Utkjøringsenhet for plater hvor ferdige RIP filer overføres direkte til plater ved laserteknologi.

Dyptrykk
Direkte trykkmetode hvor fargen avsettes på papir fra store graverte valser. Brukes ved store opplag.

Falsing
Brettemetode av trykte ark som skal bli en ferdig trykksak.

Farger
Flesteparten av alle trykksaker produseres i 4-farger. For offset trykking vil dette si at en fargeoppdeling i et bilde utgjøres av fire grunnfarger, cyan, magenta, yellow og sort. Ved å trykke med disse fargene, kan man teoretisk trykke hvilken som helst farge.

Ferniss
Transparent blank trykkfarge. Brukes som beskyttelse ved tunge fargeflater hvor faren for smitte er stor. Den er vanskelig å se og gir liten beskyttelse i forhold til vannbasert maskinlakk, UV lakk og PP folie.

Fiberretning
Papir produseres i en papirmaskin, og den retningen papiret blir ført gjennom maskinen er den samme som fiberretningen. Det er avgjørende at fiberretningen følger ryggen på trykkssaken. Hvis ikke vil en brosjyre “sprike” og føre seg dårlig når man blar i den. Ved feil fiberretning på trykksaker som limfreses, er faren stor for at arkene faller fra hverandre.

Flexo
Trykkmetode for emballasjeproduksjon. En direkte trykkmetode hvor fargen avsettes på en bløt klisjeplate, og deretter på plast eller papir.

For- og baksats
For å feste bokblokken til permen brukes et for- og baksatsark. Dette limes både på perm og til bokbklokk.

Lakk
Matt eller glatt, vannbassert maskinlakk forsegler fargene og beskytter mot fingermerker og fargesmitte.

Legg
Et bestemt antall sider plassert i riktig rekkefølge på et falset trykkark.

Limfresing
Innbindingsmetode hvor ryggen på sidene blir frest bort og påført lim.

Limperforering
Ved å legge inn perforering i siste strøket i falsingen, kan man klebebinde uten at ryggen freses. Limet presses da inn i perforeringen.

Moirè
Uttrykk for uønsket “rutemønster” i et bilde. Skyldes enten at de 4 forskjellige fargene ligger i gal vinkel i forhold til hverandre, eller at de virkelige elementene i et bilde kolliderer med rastervinklene til de forskjellige fargene. Dette fenomenet slår nesten bestandig mest ut i magenta.

Netto format
Det formatet som trykksaken skal beskjæres til.

Offset
Trykkmetode brukt på vanlige trykksaker. Indirekte trykkmetode hvor fargen avsettes på trykkplate og overføres til mottrykksvalse, og deretter på papir.

Omfang
Antall sider som trykksaken skal inneholde.

Oppslag
To motstående sider i en trykksak.

Paginering
Sidenummerering. Tips: Ikke for langt ut mot trykksakens netto skjæring!

Papir helbind
Trykt omslag som limes til bokpapp som omslag til bok.

Papirformat
Innen grafisk bransje er dette stort sett ensbetydende med formatet på trykkarket. De fleste papirformat er standariserte ut fra de mest brukte formater. [mer]

Plott
Viser alle sidene utskutt som et ferdig trykkark. Kjøres ut på en storformatplotter. Falses på samme måte som trykksaken. Godkjennes av trykkeriet eller kunden. Erstatter tidligere blåkopi. Brukes for å sjekke at alle elementer er på plass og at sidene er riktig utskutt. Skal ikke brukes som prøvetrykk for å sjekke fargebilder etc.

PMS
Pantone Matching System

PP-folie (Poly Propylen)
Tynn transparent film som påføres trykkark etter fargetrykk. Finnes i både matt og blank utførelse. Gir bedre beskyttelse enn UV-lakk. Kan påføres både bestrøkne og ubestrøkne kvaliteter.

Prøvetrykk
Brukes i tilfeller der kunde/produsent er usikker på bildekvalitet eller andre fargeforhold. Har et langt mer optimalt resulat enn plott i forhold til det reelle trykket. Et fåtalls prøvetrykksystemer kan simulere raster, men det mest vanlige er prøvetrykk i halvtone (uten raster).

Raster
Alle bilder eller toner som ikke har heldekte fargeflater er bygd opp med rasterteknologi. Opprinnelig betegnelse på en spesiell film eller glassplate med inngraverte linjer eller åpninger i. Et bilde som ble eksponert gjennom denne i et reprokamera, ble omgjort til rasterpunkter, og kunne deretter gjengis i en trykksak.

Rastertetthet
Angis i linjer pr cm/tomme. Tettheten avgjøres av trykkmetode og hva slags papir som brukes i trykksaken. På matt papir brukes grovere raster enn på silk eller glosskvaliteter. På matt ca 48/51 linjer og på silk og gloss ca 60 linjer. Bruker man for fint raster på matte overflater vil bildene “gro” igjen.

RGB (Rød, Grønn, Blå)
Fargesystem bygget for elektronisk publisering.

RGB (Rød, Grønn, Blå)
Må omdannes til CMYK før trykking i 4 farger.

RIP (Raster Image Processor)
Elektroniske signaler fra filer omdannes til raster.

Råformat
Papirformatet fra papirfabrikkene.

Satsspeil
Det formatet som konstrueres hvor all vesentlig tekst, bilder og logo etc er innenfor. Dette er det bærende formmessige uttrykket på siden. Unntatt er utfallende elementer. Det skal være et spenningsforhold mellom satsspeil og trykksakens netto format.

Stansing
Etterbehandlingsmåte hvor trykksaken skjæres eller hulles i vinkler eller former (som ikke skal ha kvadratisk eller rektangulær form).

Utfallende trykk
Det legges vanligvis til 3-5 mm ekstra utover netto format på elementer (bilder, streker eller fargefelter), grunnet beskjæring av trykksaken. I tilfeller hvor dette blir glemt, kan man få hvite felter der det var tenkt at elementet skulle gå helt ut på formatet.

Utskytning
Plassering av sider på trykkarket. Sidene legges ut i et system som er tilpasset nedfalsing (bretting) av trykkarket. Dvs når trykkarket er falset ned, skal sidene komme etter hverandre.

UV lakk
Transparent lakk som påføres trykkark eller fargetrykk. Brukes i liten grad på ubestrøkne papirkvaliteter. Finnes både i matt og blank utførelse.

Varebind (smussomslag)
Løst omslag som ligger utenpå boken. Boken har da gjerne helbind av skinn eller skinnimitasjon.