Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen informerer om hvordan Synkron Media samler inn og bruker personopplysninger.

Synkron Media AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger vil normalt være samtykke fra den registrerte eller at behandlingen fastsatt i lov, jf. personopplysningsloven § 8 første ledd. Hvordan personopplysningene samles inn og behandles vil fremgå av de ulike beskrivelsene nedenfor.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn personopplysninger (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene. (personopplysningsloven § 18 1.ledd)

Behandling av personopplysninger på www.synkronmedia.no

Informasjonskapsler/cookies på våre nettsider er regulert i ekomlovens bestemmelse om vilkår knyttet til lagring av opplysninger i kommunikasjonsutstyr, jf. ekomloven § 2-7b.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker er informert om, og har samtykket til, hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med denne behandlingen er og hvem som behandler opplysningene

Ved å hente informasjon og/eller benytte tjenester på våre nettsider, samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser, i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør oppmerksom på at dette kan medføre redusert
brukeropplevelse.

Nyhetsbrev

Synkron Media AS sender jevnlig ut nyhetsbrev via e-post. For at vi skal kunne sende e-post må vi bruke e-post som er registrert i kunderegisteret vårt.

Synkron Media AS er selv databehandler for nyhetsbrevet. Navn og e-post deles ikke med andre og slettes fra abonnementet når du sier opp.

Navnet og e-posten slettes også om Synkron Media ved utsendelse får  automatisk svar om at e-postadressen er inaktiv.

Salg og kundearkiv

Synkron Media bruker GKS Kalkyl fra Simutek som salgs og kalkuleringsverktøy. Det registreres her ulike typer personopplysninger i kunderegisteret. Dette er opplysninger som navn, adresse, telfonnummer, e-postadresse og annen relevant informasjon som fremgår av hendvendelsen.

Ved opprettelse av kunder i kunderegisteret i GKS, lagres det i tillegg relevante designfiler i eget filarkiv for hver kunde under unikt kundenummer. Dette være seg bilder, desginelementer og adresselister.

Adresselister

Synkron Media benytter adresselister fra kunder til adressering og annen type fletting av personpplysninger i trykksaker. I forbindelse med dette har vi egne rutiner samt en databehandleravtale til bruk i disse tilfellene.

Formålet med databehandleravtalen er å sikre at Synkron Media AS (databehandler) håndterer behandlingsansvarliges adresselister på en slik måte at de ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende.

Avtalen gjelder behandling av adresselister for utsendelse av trykksaker med tilhørende informasjon. Så sant ikke annet er avtalt, skal Synkron Media AS (databehandler) kun benytte adresselister til adressering og utsendelse av trykksaker for databehandlingsansvarlig.

Adresselister skal ikke deles med andre uten skriftlig samtykke med behandlingsansvarlige.

Adresselister skal slettes av databehandler minimum 6 mnd etter bruk.

E-post og telefon

Synkron Media AS benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet for å oppfylle bedriftens oppgaver.

Når en medarbeider slutter slettes dennes e-post-konto, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer. E-post og epost konto skal være slettet etter min. 1 mnd.

Bedriften har sentralbordløsning og enkelte i bedriften har mobil eller IP telefon. Her har vi rutiner på å fjerne epost og annen informasjon når noen slutter.

Opplysninger om ansatte

Synkron Media behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønns- og personalansvaret. Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a, b eller f samt § 9 a, b og f.

Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn. Det gjelder fast årslønn, tidsregistrering, skattekort, skattekommune, eventuelle påleggstrekk og eventuelt også fagforeningstilhørighet (dersom kontigenten skal trekkes fra
bruttolønn). Også opplysninger om ansattes arbeidsinnstruks og eventuell tilrettelegging av arbeidet registreres.

I tillegg til forannevnte bruker Synkron Media bare personopplysninger som er hentet fra den ansatte selv. Opplysningene utleveres bare i forbindelse med lønnsutbetalinger, i kontakt med NAV ved sykefraværsoppfølging, og ved andre lovpliktige utleveringer.

Alle ansatte har personalpapirer som oppbevares i arkiv. Tilgangen til dette er  begrenset til tjenstlig behov.

Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområde regnes som offentlige  opplysninger og kan publiseres på Synkron Media AS nettsider.